Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Socijalni radnici i ostali profesionalci koji pružaju usluge iz domena socijalnog rada kao podrška lekarima okupljenim u grupi “Ujedinjeni protiv kovida”

Izvorni mandati zaposlenih na poslovima socijalnog rada zasnivaju se na vrednostima borbe za ljudska prava i socijalnu pravdu.

Ujedinjeni, pružamo podršku zdravstvenim radnicima u borbi protiv nepravednih uslova rada i lažnog prikaza situacije u kojoj se nalazimo, a koja je prisutna u javnosti.
Vrednosti kojima se vodimo u našem radu i etička odgovornost svakog od nas nam nalaže da podržimo naše zdravstvene radnike u borbi za ISTINU, SLOBODU I PRAVDU i kažemo STOP medijskoj i državnoj torturi.

Inicijativu su do 10.08.2020. godine u 10h podržali:

*zanimanja su navedena onako kako su potpisnici/ce navodili/e prilikom prijave

 1. Adrijana Vuković, Specijalni pedagog
 2. Aleksandra Birta Ilić, Psiholog
 3. Aleksandra Maoduš, administrativni radnik u CSR
 4. Aleksandra Marković, Dipl. socijalna radnica
 5. Aleksandra Nikolić, Socijalni radnik
 6. Aleksandra Partenijević, Socijalni radnik
 7. Ana Anastasijevski, Diplomirani defektolog
 8. Ana Barišić, psiholog
 9. Ana Bilinović Rajačić, Sociolog
 10. Ana Krstić, Socijalni radnik
 11. Ana Vignjević, Dipl. socijalni radnik
 12. Ana Živulović, MA socijalni radnik
 13. Andrea Jakovljević, Dipl. socijalni radnik
 14. Andrea Leskur, studentkinja socijalnog rada
 15. Andrea Milošević, Master politikolog za međunarodne poslove i dipl.soc.radnik
 16. Anđela Moračanin, apsolventkinja
 17. Anđela Radenković, Diplomirani socijalni radnik
 18. Anđelka Prvulović, dipl. socijalna radnica, dipl. sociološkinja.
 19. Anđelka Vujanić, Diplomirana socijalna radnica
 20. Anita Burgund Isakov, Socijalna radnica
 21. Anita Jović, Dipl. socijalni radnik
 22. Anja Zečević, diplomirana socijalna radnica
 23. Biljana Čiča, dipl. socijalni radnik
 24. Biljana Đarmacki, Dipl. socijalna radnica
 25. Biljana Grubić, Dip.soc.radnik
 26. Biljana Jelenić, diplomirani socijalni radnik
 27. Biljana Jovanović, Prof.psihologije i pedagogije
 28. Biljana Kosanić, Dipl. socijalna radnica
 29. Biljana Subotić, diplomirana socijalna radnica
 30. Biljana Vučetić, Diplomirani socijalni radnik
 31. Bogdan Uzelac            , Socijalni radnik
 32. Bogdana Bukejlović, Socijalni radnik
 33. Bojan Bukvić, dipl. socijalni radnik
 34. Bojan Grujić, Specijalni pedagog
 35. Bojana Pucarević, socijalna radnica
 36. Bojana Savić, Dipl. socijalni radnik
 37. Bojana Tatović Bojović, Dipl. socijalna radnica
 38. Bojana Vještić, Socijalni radnik
 39. Boris Fabian, psiholog
 40. Bosiljka Đurović, socijalna radnica u penziji
 41. Boško Simić, doktor medicine
 42. Božana Jeremić, diplomirani socijalni radnik
 43. Branislav Krza, master socijalni radnik
 44. Branka Davidović, dipl. socijalni radnik
 45. Branka Ljuboja, Dipl.socijalni radnik
 46. Branka Nikolov, Dipl. socijalni radnik
 47. Čedomir Cicović, Projekt menadžer Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice
 48. Daniela Sinčić, Master socijalnog rada
 49. Danijela Nikolić, konsultantkinja ASTRA tima za podršku žrtvama trgovine ljudima
 50. Danijela Pešić, socijalna radnica
 51. Darinka Majstorović, Socijalna radnica
 52. Dejan Pavlović,  Master socijalni radnik
 53. Dejana Rokvić, Studentkinja socijalnog rada FFUNS
 54. Dijana Janković, Diplomirana socijalna radnica
 55. Dijana Malbaša, diplomirana pravnica
 56. Djordje Nikolić, Dipl. Socijalni radnik
 57. Dr sci med  Branka Trisić, Pedijatar
 58. Dragana Jocić, Dipl.socijalni radnik
 59. Dragana Kremić, Diplomirani socijalni radnik
 60. Dragana Novaković-Marković, Dipl. Socijalni radnik
 61. Dragana Plavšić, Master socijalni radnik
 62. Dragana Radulović, Dipl.psiholog
 63. Dragana Stoeckel, Socijalna radnica
 64. Dragana Teodorović, Dipl. socijalna radnica
 65. Dragana Uzelac, Studentkinja socijalnog rada
 66. Dragica Jovišević, psiholog
 67. Dragoslav Pantić, dipl.prav.spec.med.
 68. Dragoslav Ranđelović, psiholog
 69. Dušan Banić, Diplomirani socijalni radnik
 70. Dušanka Nikolić, Diplomirani socijalni radnik
 71. Dženeta Agović, Aktivistkinja
 72. Đorđe Terzin, Asistent
 73. Đurđa Lili Horvat, Pedagoškinja, stručna radnica u socijalnoj zaštiti
 74. Emilija Jakovljev, Psiholog
 75. Emilija Popović, Studentkinja sociologije
 76. Filip Jovanov, Socijalni radnik
 77. Gordana Boras Veljković, dipl. socijalni radnik
 78. Gordana Dobrosavljević Vićentijević, MA socijalna radnica
 79. Gordana Marčetić-Radunović, Socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja
 80. Gordana Maslovarić, Socijalni radnik
 81. Gordana Penić, socijalni radnik
 82. Gordana Radosavljević, Socijalna radnica
 83. Gordana Stepanović, diplomirani psiholog
 84. Gordana Škondrić, Master socijalni radnik
 85. Gorica Milošević, Diplomirani socijalni radnik
 86. Haris Halitovic, socijalni radnik
 87. Irina Batinić, Defektolog
 88. Isidora Marin, Diplomirani socijalni radnik
 89. Iva Branković, Socijalna radnica
 90. Iva Novaković , Socijalna radnica
 91. Iva Vulović, Socijalni radnik
 92. Ivan Gojković, Diplomirani socijalni radnik/ voditelj slucaja
 93. Ivana Barjaktarović, MA socijalni radnik
 94. Ivana Božić, Diplomirani socijalni radnik
 95. Ivana Kulić, diplomirani socijalni radnik
 96. Ivana Mićić, Dipl. defektolog
 97. Ivana Mišković, Apsolvent socijalnog rada
 98. Ivana Pantović, Socijalni radnik
 99. Ivana Radosavljević, Diplomirani socijalni radnik
 100. Ivana Savić, dipl.socijalni radnik
 101. Ivana Seratlić, Socijalna radnica
 102. Ivana Stojković, Psiholog
 103. Ivanka Toskić, psiholog
 104. Janja Bartos, soc.radnik
 105. Jasena Milošević, Master psiholog
 106. Jasmina Bogdanović, Socijalni radnik
 107. Jasmina Mihnjak, Psiholog
 108. Jasmina Tasić, Dipl.socijalni radnik
 109. Jeca Nedeljkov, dipl.psihološkinja u penziji
 110. Jelena Bogicević, Diplomirani socijalni radnik
 111. Jelena Božović, Pedagog,voditelj slučaja,supervizor
 112. Jelena Branković, Diplomirani socijalni radnik
 113. Jelena Cvetković, socijalni radnik
 114. Jelena Dimitrievski, Socijalni radnik
 115. Jelena Djordjević, Nastavnica Likovne kulture
 116. Jelena El Sayyad, dipl.spec.pedagog
 117. Jelena Janakievska, Studentkinja socijalnog rada
 118. Jelena Krnjeta, Diplomirani socijalni radnik
 119. Jelena Marić, Dipl.psiholog
 120. Jelena Miljković, Voditelj slučaja
 121. Jelena Mitić Pantić, Specijalni pedagog
 122. Jelena Ondrik, Dipl.socijalni radnik
 123. Jelena Perić, Socijalni radnik
 124. Jelena Petrović, Dipl. Socijalni radnik
 125. Jelena Petrović, Dipl. socijalni radnik
 126. Jelena Ranković Milovanović, Dipl.soc.radnik
 127. Jelena Savić, Socijalni radnik
 128. Jelena Simić, Diplomirani socijalni radnik
 129. Jelena Stojanović, Socijalni radnik
 130. Jelena Tanasijević, Socijalna radnica/ doc.dr
 131. Jelena Todorović, Saradnik, korisnik socijalne zaštite
 132. Jelena Vitorović Raković, socijalna radnica
 133. Jelena Žunic Cicvaric, Užički centar za prava deteta/Magistar metodičko-didaktičkih nauka
 134. Jelica Kovačević, dipl. socijalni radnik
 135. Jelica Marić, diplomirana socijalna radnica
 136. Jelica Milosavljević, dipl.spec.pedagog,  medijator
 137. Jovan Ratković, voditelj slučaja – pedagog
 138. Jovana Ćojder, Psihološkinja
 139. Jovana Ivanković, dipl. socijalni radnik
 140. Jovana Jocić, Diplomirani socijalni radnik
 141. Jovana Markulić, Dipl.socijalna radnica
 142. Jovana Nedeljković, Master socijalnog rada
 143. Jovana Nikolić, student socijalnog rada i socijalne politike
 144. Jovana Stojanović, dipl. socijalni radnik
 145. Jovana Škorić, Filozofski fakultet, socijalni rad, asistent
 146. Jovana Trajković, dipl. socijalni radnik
 147. Jovana Vojnović, Socijalni radnik
 148. Julija Stošić, socijalna radnica
 149. Katarina Coso, Diplomirani socijalni radnik
 150. Katarina Stanojević, Student
 151. Kristina Bjelić, Studentkinja socijalnog rada
 152. Kristina Dragišić, Psihološkinja
 153. Kristina Kostić, Dipl. Socijalna radnica
 154. Kristina Lukić, Diplomirani socijalni radnik
 155. Kristina Milovanović, Dipl. socijalni radnik
 156. Kristina Perović, Master socijalna radnica
 157. Kristina Šajben, Master politikolog socijalne politike
 158. Kristina Vidak, Socijalni radnik
 159. Lazar Stefanović, Pravnik
 160. Lidija Miladinović, Medicinska sestra tehničar
 161. Lidija Todorović, dipl. socijalni radnik
 162. Lolita Jovičić Simić, Dipl. terapeut
 163. Luka Perišić, Diplomirani psiholog
 164. Luka Todorović, Psiholog
 165. Ljiljana Jošić, diplomirani socijalni radnik
 166. Ljiljana Mihajlović, Socijalni radnik u penziji
 167. Ljiljana Skrobić, master socijalnog rada
 168. Ljubica Kuridža, dipl.socijalni radnik
 169. Ljutica-Mičić Lidija, Sociolog (radni terapeut)
 170. Maja Babić, Psiholog
 171. Maja Crnogorac Đurić, diplomirani socijalni radnik
 172. Maja Kresojević, diplomirani psiholog
 173. Maja Milovanović, dipl. Socijalni radnik
 174. Maja Punišić, Diplomirani socijalni radnik
 175. Màja Ugljevarević, Dipl.soc. radnik u penziji
 176. Mara Ćirković, dipl. spec. pedagog
 177. Marija Čučković, Spec.pedagog, porodični psihoterapeut
 178. Marija Djurić, Diplomirani socijalni radnik
 179. Marija Dražić, Psiholog
 180. Marija Josimović, Dipl. Pravnik
 181. Marija Marković, Psiholog
 182. Marija Milivojević Suljagić, Dipl. socijalni radnik msc pravnik
 183. Marija Pantelić, master psiholog
 184. Marija Popovski, Dipl.socijalni radnik/ MA pravnik
 185. Marija Sinđić, Psihološkinja u socijalnoj zaštiti
 186. Marija Sovrlić, Stručni radnik/ psiholog
 187. Marija Stanojčić, Sraka, Dipl.socijalni radnik
 188. Marija Strenka Radovanović, Diplomirani socijalni radnik
 189. Marija Virijević, Aktivistkinja
 190. Marija Vučinić Jovanović, MA socijalnog rada
 191. Marija Vukašinović, Socijalna radnica
 192. Marijana Gačević, Diplomirani socijalni radnik
 193. Marijana Prćić, diplomirani socijalni radnik
 194. Marijana Ristić, Socijalna radnica
 195. Marijana Tadić, Dipl. Socijalni radnik
 196. Marina Ivanović, Socijalni radnik
 197. Marina Mitić, socijalni radnik
 198. Marina Papović, diplomirana socijalna radnica
 199. Marina Stanimirov, Stručni radnik na poslovima socijalnog rada
 200. Marina Todorović, master socijalni radnik
 201. Marko Belić, Socijalni radnik
 202. Marko Dešić, diplomirani socijalni radnik
 203. Marko Sinđić, socijalni radnik
 204. Marko Tatalović, Socijalni radnik
 205. Micić Gordana, Dipl.soc.radnik
 206. Mijodrag Bogicević, dipl.socijalni radnik
 207. Milan Milenković Simić, Psiholog
 208. Milan Milenović, Dipl. pedagog
 209. Milana Počuča, Dipl. socijalna radnica
 210. Milana Prebudjila, master psiholog
 211. Milena Gajović, Socijalna radnica
 212. Milena Gorašević, Dipl.spec.pedagog
 213. Milena Kuzmanović, Specijani pedagog
 214. Milena Misirača, Apsolvent socijalnog rada
 215. Milena Rastović, Socijalni radnik
 216. Milenka Matić, Pedagoškinja
 217. Milesa Milinković, Master rodnih studija, dipl. pedagoškinja
 218. Milica Dimitrijević, Diplomirani socijalni radnik
 219. Milica Glišić, socijalni radnik
 220. Milica Jeremić, Pedagog
 221. Milica Jovanović, Diplomirani socijalni radnik
 222. Milica Kostić, Dipl. socijalni radnik
 223. Milica Marković, Dipl.socijalni radnik
 224. Milica Nikolić, Socijalni radnik
 225. Milica Ostojić, Diplomirani socijalni radnik
 226. Milica Petrović, dipl. soc. radnik
 227. Milica Radović Župunski, Diplomirana socijalna radnica, Inicijatorka udruženja aktivnih socijalnih radnika
 228. Milica Stanojčić, Diplomirani socijalni radnik
 229. Milica Vukadinović, Dipl. socijalni radnik
 230. Milica Živković, Socijalni radnik
 231. Milka Vukosavljević, Socijalni radnik
 232. Milomir Ostojić, Diplomirani pravnik
 233. Miloranka Ružić, Radnik
 234. Miloš Antić, Diplomirani specijalni pedagog
 235. Miloš Kostić, Master socijalnog rada
 236. Miloš Lišanin, dipl. socijalni radnik
 237. Miloš Raič, Psiholog
 238. Miloš Vukašin Vujković, Dipl. Socijalni radnik
 239. Miljan Milosavljević, Socijalni radnik
 240. Miljana Filipović, Psiholog
 241. Miljana Marić Ognjenović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu/asistent
 242. Mina Aleksić, Art terapeut/ predsednica udruženja Prostor
 243. Mina Vuković, Dipl. socijalni radnik
 244. Miodrag Pantović, Diplomirani socijalni radnik
 245. Miodrag Petrović, Master psiholog
 246. Mirjana Berić, Dipl. soc radnik
 247. Mirjana Dragosavac, Dipl.socijalni radnik
 248. Mirjana Momirović Krstić, Diplomirani pedagod
 249. Mirjana Rodić, Dipl.socijalni radnik
 250. Mirjana Sremački, Psiholog
 251. Miroslava Karadžić, Socijalni radnik
 252. Miroslava Radović, socijalni radnik
 253. Mladen Stojanović, diplomirani socijalni radnik
 254. Nadja Ljumović Nikolić, Diplomirani socijalni radnik
 255. Natalija Perišić, Vanredna profesorica
 256. Natasa Milošević, dipl.socijalni radnik,MSc politikolog
 257. Nataša Bajić, Diplomirani psiholog
 258. Nataša Branković Popović, Dipl.soc.radnik
 259. Nataša Cvetanović, Dipl. Socijalni radnik
 260. Nataša Drča Sayyed, MA pedagog
 261. Nataša Đurović, SOS porodični asistent
 262. Nataša Gavrilov, Socijalni radnik
 263. Nataša Komerički, Dipl. psiholog
 264. Nataša Nikolić, socijalni radnik
 265. Nataša Tocilovac, Diplomirani socijalni radnik
 266. Nebojša Đurasović, Diplomirani socijalni radnik
 267. Neda Radojević, diplomirani socijalni radnik
 268. Nela Colić, Specijalni pedagog
 269. Nela Dančetović, Specijalista sic.rehabilitacije/ diplomirani socijalni radnik
 270. Nevena Franc, Dipl socijalni radnik
 271. Nevena Lazić, Dipl. Socijalni radnik
 272. Nevena Živanović Radumilo, Diplomirani socijalni radnik
 273. Nevena Živković, psiholog
 274. Nevenka Žegarac, socijalna radnica
 275. Nikola Gačević, Diplomirani socijalni radnik
 276. Nikola Spasović, Socijalni radnik
 277. Nikola Vujasinović, Programer
 278. Nina Popović, diplomirani socijalni radnik
 279. Olgica Stopić, Socijalni radnik
 280. Olivera Zelić, socijalni radnik
 281. Olivera Živković, Diplomirani psiholog
 282. Rada Mitrović, Diplomirana sociološkinja
 283. Rade Zdravković, dipl.spec.pedagog
 284. Radmila Kokanović, Dipl.psiholog
 285. Radmila Vulić Bojović, Psiholog, porodični psihoterapeut
 286. Radomir Raičević, Socijalni radnik
 287. Radovan Cicvarić, Master prava deteta
 288. Ružica Jelisavac, Socijalni radnik
 289. Ružica Kocić, Dipl. Socijalni radnik
 290. Ružica Tausanović, diplomirani socijalni radnik
 291. Sadija Gicić, socijalna radnica
 292. Sandra Ašić, Socijalna radnica
 293. Sanja Karadarević, Diplomirani defektolog
 294. Sanja Kljajić, socijalni radnik
 295. Sanja Krstić, Dipl.socijalni radnik
 296. Sara Pavlović, Specijalni pedagog, psihodinamski psihoterapeut
 297. Saša Marinković, savetnik
 298. Saša Vujić, Socijalni radnik/voditelj slučaja
 299. Slađana Đokić ,Dipl. socijalni radnik
 300. Slađana Starinac, Soc radnik
 301. Slavica Cica Arsenov, Dipl. Socijalni radnik
 302. Slavica Dejković Jakovljević, Psihoterapeut
 303. Slavica Đorđević, socijalna radnica
 304. Slavica Gašljević, Psiholog
 305. Slavica Maslać, Diplomirani socijalni radnik
 306. Slavica Milojević, Dipl. socijalni radnik
 307. Snežana Čajetinac, Dipl.soc radnik u penziji
 308. Snežana Garić, medicinska sestra
 309. Snežana Nikolić, socijalni radnik
 310. Snežana Simović, Dipl.socijalni radnik
 311. Sofija Broćić, Student
 312. Sofija Lukić, Diplomirani socijalni radnik
 313. Srbijanka Đorđević, MA soc.radnica
 314. Stakić-Pantić Branka, Dipl.socijalna radnica
 315. Stevo Bajalović, Master psiholog, psihoterapeut
 316. Suzana Momčilović, Dipl. politikolog
 317. Suzana Nikolić, Pedagog
 318. Svetlana Arsović, Socijalna radnica
 319. Svetlana Karanović, Dipl. soc. radnik
 320. Svetlana Miletić, dipl. soc. radnik
 321. Tamara Benderać, Diplomirani socijalni radnik
 322. Tamara Lapčević, Diplomirani socijalni radnik
 323. Tamara Ristić, Student socijalnog rada
 324. Tamara Vukasović, dipl. spec. pedagog
 325. Tamara Živanović, Dipl. socijalni radnik
 326. Tanja Ignjatović, psihologinja, dr socijalne politike
 327. Tanja Maričić, dipl socijalni radnik
 328. Tanja Marković, Dipl.socijalni radnik
 329. Tara Stajić, Studentkinja Socijalnog rada
 330. Tatjana Aleksić, Socijalnog rukovodilac
 331. Tatjana Badnjar Farkaš, socijalni radnik
 332. Tatjana Đurić, Psiholog, vaspitač, Centar za socijalni rad, Sombor
 333. Tatjana Labović, Master politikolog socijalne politike
 334. Teodora Hrnjaković, Dipl. socijalna radnica
 335. Tijana Đurić, Apsolvent Socijalnog rada
 336. Tijana Manojlović Jevtović, Socijalna radnica
 337. Tijana Micić, Dipl. Psiholog
 338. Tijana Suknović, Dipl. socijalni radnik
 339. Valerija Đorđević, Diplomirani socijalni radnik
 340. Vanja Uzelac, Master defektolog
 341. Vedrana Lacmanović, Dipl. soc. radnica, Master socijalne politike
 342. Vedrana Mirković, Dipl.master psiholog
 343. Veselinka Jović, Dipl.psiholog
 344. Vesna Apistolović, Socijalni radnik
 345. Vesna Belčević, Rukovodilac službe Pomoć u kući za stare
 346. Vesna Đorđević, Socijalni radnik
 347. Vesna Gašić, diplomirani socijalni radnik
 348. Vesna Mihajlović, Diplomirana psihološkinja
 349. Vesna Nikolić, dipl.pedagog, voditelj slučaja
 350. Vesna Raković, Dipl soc.radnica
 351. Vesna Trbović, savetnica u socijalnoj zaštiti
 352. Vesna Vojinović, pedagog
 353. Vinka Žunić, Psiholog
 354. Violeta Marković, Diplomirana socijalna radnica
 355. Violeta Petrović, Diplomirani socijalni radnik
 356. Viva Maša Bogosavljević, Socijalni radnik
 357. Vladan Bošković, Psiholog
 358. Vladan Jovanović, Nezavisni konsultant u socijalnoj zaštiti
 359. Vladana Rajlić, Socijalni rad
 360. Vladimir Paunović, Dipl. socijalni radnik
 361. Vojin Vidanović, dipl. socijalni radnik
 362. Zoran Nikodijević, dipl. pravnik
 363. Zoran Ostojić, socijalni radnik
 364. Zorana Petković, Dipl.socijalni radnik
 365. Zorana Stanojlović, diplomirana socijalna radnica
 366. Zorana Vučićević, Master logoped
 367. Zorica Miladinović, MSc Socijalna radnica
 368. Zorica Milosavljević, Profesorka biologije
 369. Zuhra Hodžić, socijalni radnik
 370. Željka Burgund, Predsednica Udruženja
 371. Živko Petrović, psiholog
 372. Босиљка Дуњић, Магистар социјалног рада
 373. Лела Марковић, дипл.правник, ГЦСР БГ
 374. Огњен Тадић, Социјални радник
 375. Тomislav Jurčić, socijalni radnik

Kontakt:

ujedinjeni.socijalni.radnici@gmail.com